Autentisering

Alla nomado REST API-slutpunkter skyddas med tre autentiseringsmetoder: användaruppgifter, JSON Web Tokens och API Keys.

Vi rekommenderar att använda JSON Web Tokens och API Keys.


Användaruppgifter

Autentisering med användaruppgifter är enklast när ni vill testa och utforska nomado REST API. Användaruppgifter bör tillhandahållas med varje request under headern Authorization som är base64-kodad och separerad med :.

Exempel: Om ert användarnamn är myemail@myserver.com och ert lösenord är 123456, så blir base64(användarnamn:lösenord) value: bXllbWFpbEBteXNlcnZlci5jb206MTIzNDU2

curl -X POST \
https://api.nomado.eu \
-H 'Authorization: BASIC bXllbWFpbEBteXNlcnZlci5jb206MTIzNDU2' 
//Base64 encoding for myemail@myserver.com:123456

Andra metoder är under utveckling.