Chapter 4

OTP

OTP (One time password/pin) står för engångspinkod. Att upprätta OTP från grunden är besvärligt och kräver mödosamma uppgifter som att generera slumpmässig pinkod, lagra den för verifikation (som inkluderar att upprätta databas), skicka koden via sms, skriva slutpunkter för senare verifikation med mera. Med denna funktion slipper ni dessa steg och ni får tillgång vår OTP som en gratis service (normaltaxa för sms tillkommer).