Chapter 5

HLR

Home Location Register eller HLR i förkortning, är en databas med alla mobiltelefoner på jorden som är kopplade till deras specifika mobilnätverk. HLR Lookup tillåter er att ta reda på viktig information om ett nummer, så som ursprungligt nätverk, nuvarande nätverk, roamingstatus, validering av nummer, nuvarande status etc.