Send SMS

Översikt

Denna slutpunkt tillåter er att skicka ett eller flera sms på en gång, till vilket land som helst.

API-slutpunkt

POST `https://api.nomado.eu/sms/send`

Autentisering

Ni kan välja en av autentiseringsmetoderna härifrån.

Message object

Det JSON object som representerar det sms som ska skickas. Skall inkluderas i request body.

key description required default value
to array<string> Array ofE164formatted mobile numbers Ja
message string Your SMS message Ja
unicode boolean Indicates whether your message contains non-gsm characters Nej falskt

SMS-meddelanden är begränsade till 160 tecken (70 om unicode används). Om storleken överskrider denna gräns, kommer meddelandet att delas upp och faktureras som flera separata meddelanden.

Svar

Statuskod beskrivning
200 success Request sent successfully
400 bad request Incorrect or missing parameters
401 unauthorized Invalid credentials or incorrect authentication method

Exempel på request

Headers

Content-type: application/json
Authorization: BASIC base64encodedCredentials

Body

{
 "to": ["32412345678","32423456789"],
 "message": "Hello world",
 "unicode": false
}

Exempel på svar

{
  "code": 200,
  "message": "OK",
  "total_sms": 2,
  "valid_numbers": 2,
  "data": {
    "callerID": "NOMADO",
    "text": "Hello world",
    "unicode": 0,
    "32412345678": {
      "code": 200,
      "status": "SENT"
    },
    "32423456789": {
      "code": 200,
      "status": "SENT"
    }
  },
  "cost": 0.20,
  "currency": "EUR"
}