Free HLR Validation

Översikt

Denna slutpunkt, som inte är lika robust som en HLR lookup, låter er hämta grundläggande information om ett telefonnummer, till exempel ifall det är ett giltigt nummer, en fast telefon eller mobil, vilket land det kommer ifrån etc. Detta kostar er ingenting.

API Endpoint

POST `https://api.nomado.eu/hlr/validate`

Authentication

You can choose one of the authentication methods referenced here.

Query URL

Bifoga bara numret till API-slutpunktens url, så som https://api.nomado.eu/hlr/validate/[NUMBER] där [NUMBER] kommer ersättas av det faktiska E164-formatterade mobilnumret.

Response

status code description
200 success Request sent successfully
400 bad request Incorrect or missing parameters
401 unauthorized Invalid credentials or incorrect authentication method

Request example

Headers

Content-type: application/json
Authorization: BASIC base64encodedCredentials

Query URL https://api.nomado.eu/hlr/validate/32456789012

Response example

{
    "Status": "Valid",
    "Region": "BE",
    "CountryCode": 32,
    "Type": "Mobile"
}